“Waar blijven de nieuwe eindtermen?”

Maar liefst 17 000 scholieren hebben zich een jaar geleden uitgesproken over de eindtermen. Maar wat is er intussen al veranderd? Pieter Stalpaert en Céline Ibe, vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel, vragen het aan onze politici in een open brief.

Geachte politici,

Begin 2016 gaven jullie ons als Scholierenkoepel de opdracht om leerlingen te bevragen over de nieuwe eindtermen. Wij namen onze taak zeer serieus en lieten 17.000 jongeren antwoorden op de vraag “wat wil elke leerling nu absoluut leren op school?” Morgen exact een jaar geleden namen jullie tijdens de slotshow van het Onderwijsfestival symbolisch en met veel bravoure de resultaten van dat maatschappelijke debat in ontvangst. Jullie belofte om naar al die meningen te luisteren en in actie te schieten zijn wij niet vergeten. Verre van.

“Hoe zit dat nu eigenlijk in dat parlement met die eindtermen?”

Ontelbare keren krijgen we van medeleerlingen die vraag. En we staan steeds met onze mond vol tanden. Daarom sluizen we vandaag de vraag graag door naar jullie: lieve politici, hoe zit het nu eigenlijk écht met die eindtermen? De ene deadline na de andere werd niet gehaald. En niemand lijkt er van wakker te liggen. Nu en dan vangen we wel eens iets op in de wandelgangen, maar het blijft vaag en onduidelijk. Wat wordt nu eigenlijk het resultaat van dat groot maatschappelijk debat? Wat gebeurt er met de input van die 17.000 leerlingen? We krijgen signalen dat jullie er nog wel mee bezig zijn, maar is dat ook echt zo? Want ons lijkt het vooral dat het thema naar de achtergrond is verschoven.

Bewijzen jullie ons het tegendeel? En zo ja, vergeten jullie dan ook niet om jullie vorderingen op tijd te communiceren naar de leerlingen en andere deelnemers aan het maatschappelijk debat? Wij wachten namelijk. Hopelijk wordt dit niet opnieuw een klassieke tragedie van burgerparticipatie. Er wordt aan jongeren hun mening gevraagd, we gaan daar massaal en enthousiast op in en dan gebeurt er niets, behalve dan een aai over onze bol en een schouderklopje. Hopelijk wordt het voor een keer echt actief burgerschap in de praktijk, waarbij de mening van de leerlingen niet enkel wordt gevraagd maar er ook effectief naar wordt geluisterd.

Wat men dan zal horen, is een vraag naar eindtermen die helder zijn. Leerlingen willen eindtermen die ondubbelzinnig aangeven wat elke leerling moet leren op school. Nu moet de inhoud eerst via de blikken telefoon van leerplannen en onderwijsdoelen vertaald worden naar de klasvloer. En dan krijg je grote verschillen tussen klassen en scholen.

Leerlingen vragen ook eindtermen die de leerling centraal zetten, die relevant zijn en die hen wapenen voor het leven na de schoolbanken.

Zoals jullie lazen in ons Scholierenrapport, hebben wij hoge verwachtingen. Al maanden kijken we met spanning uit naar het antwoord van de politici op onze eisen en suggesties. Maar al die tijd bleef het stil.

Politici, breek die stilte!

Pieter Stalpaert & Céline Ibe
Vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel
#wijwachten