6 aso en IW in Leuven

De leerlingen van het zesde jaar aso en IW trokken vandaag naar Leuven. In de voormiddag, konden ze kiezen tussen drie stadswandelingen die kaderden in de lessen geschiedenis en esthetica.

Tijdens de eerste wandeling, 50 jaar’ Leuven Vlaams’ en mei 68, werd de Leuvense kwestie gereconstrueerd. Deze schudde de Belgische staat, kerk en samenleving grondig door elkaar. We werden meegenomen langs de plekken waar het allemaal gebeurd is.

De tweede wandeling, Herleven: de wederopbouw van Leuven na 1918, focuste op één van de grootste architecturale en stedenbouwkundige ingrepen die de stad heeft gekend na de Eerste Wereldoorlog. Het stadsbestuur stond in 1918 zelf voor een groot dilemma? Moest er gekozen worden voor een resoluut moderne aanpak of werd best zo veel mogelijk de vroegere, vooroorlogse toestand hersteld? Het antwoord op die vraag bepaalt tot vandaag het uitzicht van de stadskern. Wie waren de architecten die dit hebben gerealiseerd en waarom kozen ze allemaal voor dezelfde stijl? We kregen een verhaal over de stad en over haar bewoners, nu net een eeuw geleden.

De derde wandeling, Nieuwe architectuur Centrum, richtte onze blik op architecturale hoogstandjes naast de prachtige, eeuwenoude gebouwen in Leuven.

In de namiddag bezochten de leerlingen de SID-in in de Brabanthal in Leuven. Als laatstejaars secundair onderwijs maak je op een studie-informatiedag (SID-in) kennis met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. De verschillende hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen geven informatie over hun opleidingen en andere studiemogelijkheden. Dit helpt studenten bij hun studie- of beroepskeuze.

Ann Everaert, leerkracht