Bouw-kunst

Afgelopen weken hebben enkele klassen van de Midden- en Bovenschool in de lessen plastische opvoeding hard gewerkt aan het kunstproject architectuur en dromen. Behalve onze school, nemen ook het Daltonatheneum en de Academies voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten deel aan dit scholenproject van de gemeente Westerlo.

Het resultaat is te zien in een knappe tentoonstelling in het gemeentehuis van Westerlo tot 24 februari. De toegang is gratis en beslist een omweg waard. Wie weet zit jij wel op school bij de nieuwe Picasso.

het PO-team