Inleefdag India

De leerlingen die dit schooljaar meegaan naar India, zijn al van voor de zomer in de weer. Op 24 juni hadden ze een inleefdag. Ze maakten er kennis met de verschillende aspecten van de Indische cultuur. Ze deden ook een sponsorwandeling van 7 kilometer. Die leverde een flink bedrag op. Er werd maar liefst 1.717 euro ingezameld die deels wordt geschonken aan de schooltjes in de sloppenwijken van Mumbai.

Bedankt aan alle sponsors en enthousiaste deelnemers.

Winnie Daels