Wat secht ge?

In de les Nederlands schrijven de zesdejaars elk jaar een column. Het onderwerp bepalen ze zelf en ze gebruiken een pseudoniem, om objectief de beste eruit te kunnen kiezen. De primus krijgt een plekje in onze blog. Vandaag column nummer twee over de taalvaardigheid van onze jeugd.

                                                      Wa secht ge?

De immense evolutie van onze sociale media heeft voor een enorme daling van onze schrijf –en taalvaardigheden gezorgd. De jeugd van vandaag heeft een eigen sms-taal ontworpen, tot ergernis van de oudere generatie. Zo wordt het steeds moeilijker wordt om onze schrijfstijl te adapteren aan formele situaties.

Hedendaagse taal

Taal is de toegangspoort tot de meest essentiële vaardigheden die we de dag van vandaag nodig hebben in onze samenleving, namelijk: kennis, inzicht en kritisch en probleemoplossend denken. Jammer genoeg is het taalniveau van onze jeugd verre van wat het geweest is. Vooral leerkrachten vinden dit lichtelijk vervelend.

Wij, jongeren, gebruiken vanwege de bewuste en drukkende aanwezigheid van sociale media steeds meer informele taal. Onderzoekers hebben geconstateerd dat vooral grammatica, begrijpend lezen en zinsontleding sterk achteruit zijn gegaan. Naar onderzoek is er 18% van onze Vlaamse jongeren laaggeletterd. Dit alarmerend aantal is een duidelijke en terechte aanwijzing dat dit niet kan getolereerd worden in onze huidige maatschappij. Daarom vraag ik u, beste lezer, is sociale media een aanwinst of verliezen we hierdoor de beheersing en kennis van onze gesproken en geschreven taal?

Ogen op de toekomst

Sociale media ondermijnen momenteel ons taalniveau en boren het de grond in. Toch wordt er van onze generatie jongeren uit de 21ste eeuw verwacht dat zij mondige burgers zijn en worden. We moeten denken aan onze toekomst, een toekomst waarin onze taalvaardigheid broodnodig is. Taal heeft verscheidene functies, een economisch toegangsticket opent vele deuren. Een persoon die voldoende taalvaardig is, staat met beide voeten stevig op de grond en plukt hiervan de vruchten. In je zoektocht naar een job zal deze meerwaarde een grote rol spelen, denk maar aan een sollicitatiebrief schrijven. Dus waarom een gebrek aan taalvaardigheid aanvaarden als er talloze manieren bestaan om onze taalkennis te verruimen?

Vereiste maatregelen

Om deze zorgwekkende situatie te keren, zijn er dringend doeltreffende maatregelen nodig. Allereerst moeten de eindtermen en leerplannen voor het secundair onderwijs bijgestuurd worden. Zo kan het onderwijs opnieuw gaan focussen op de kracht van alle aspecten van onze taal. De verplichte taaltest op het einde van de derde kleuterklas beoogt opnieuw een noodzakelijke minimumnorm. Een andere maatregel is de maatschappelijke sensibilisering. We moeten jongeren aansporen om zich meer te focussen op taalvakken –en opleidingen.

Onze taal geeft de indruk dat ze in een diepe slaap zit. Althans moeten wij juist nu sterk in onze schoenen staan en laten zien wat we in onze mars hebben. Kortom, wij, jongeren moeten bewijzen dat wij wel degelijk de generatie van de toekomst zijn. Laten we deze kans dan ook met beide handen grijpen zodat we met goede hoop naar de toekomst kijken en iedereen binnen enkele jaren kunnen omverblazen met onze veelbelovende taalvaardigheid.

B. Brown