Het financiële labyrint van de digitale krant

Het huidige digitale tijdperk en zijn technologische ontwikkelingen zoals het mobiel internetgebruik zorgden voor een verschuiving van de media van analoog naar digitaal. Kortom, de printmedia wordt nu gedeeltelijk vervangen door de digitale media. Dat deze huidige digitale media, omwille van hun knellende oplossingen voor het inkomstenvraagstuk, in zwaar weer zitten, is oud nieuws. Hoe trachten de Vlaamse online nieuwswebsites De Standaard, Het Nieuwsblad en Newsmonkey voldoende inkomsten te vergaren?

De Standaard

De Standaard Mobile heeft diverse bronnen van inkomsten, waarvan de belangrijkste verkregen wordt via de lezers. Het zal ook u, beste lezer, ongetwijfeld opgevallen zijn dat steeds meer content verdwijnt achter een betaalmuur, de zogenaamde paywall. Zo maakt De Standaard Mobile gebruik van een paywall bij een deel van de artikels, in dit geval de zogenaamde plusartikels, waarbij er een abonnement nodig is om het desbetreffende artikel verder te kunnen lezen. Zo wordt de lezer verleid tot het aankopen van een abonnement. De lezer kan dan uit de vier verschillende aangeboden leesformules kiezen.

Ongeveer 20% van de inkomsten verkrijgt De Standaard Mobile uit advertenties. De mogelijkheden  van online adverteren zijn legio, in tegenstelling tot de advertentiemogelijkheden in de printmedia. Zo maakt De Standaard Mobile onder andere gebruik van banner-, carrousel-, video en linkadvertenties. Bij deze linkadvertenties ontvangt De Standaard Mobile een bepaalde vergoeding per klik.1

Ten slotte baat De Standaard Mobile ook een webshop uit, waar abonnees trendgevoelige producten aan sterk verminderde prijzen kunnen aankopen. Dit levert tot slot nog een omzetbijdrage op van ongeveer 8%.1 Vooral de oudere lezers hebben nog een bepaalde, sterke binding met hun krant en wellicht gaan zij dus eerder via de bijhorende webwinkel iets bestellen. Daarbovenop associëren mensen een kwaliteitskrant met kwaliteitsproducten.

Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad Mobile hanteert, net zoals De Standaard Mobile, een paywall bij plusartikels, diverse advertenties en abonnementen en een eigen webshop als inkomsten. Daarbovenop maakt Het Nieuwsblad ook gebruik van kortingscodes, wat verwacht wordt een belangrijke nieuwe bron van advertentie-inkomsten te zijn, het zogenaamde affiliatie-marketing.2  Het feit dat deze  onlinemedia een hoog aantal bezoekers per dag hebben, maakt het voor adverteerders interessante communicatieplatformen voor hun reclameboodschappen.

Newsmonkey

Newsmonkey hanteert gedeeltelijk dezelfde methodieken als De Standaard Mobile en Het Nieuwsblad Mobile, namelijk de advertenties. Waar dit mediaplatform geen gebruik van maakt, zijn de paywall en de webshop. De nieuwswebsite rekende bij de opstart voor een deel op crowdfunding. De lezer werd dan aandeelhouder door het storten van een bepaald bedrag.

Een door Newsmonkey frequent gebruikte advertentievorm is native advertising, wat omschreven wordt als een kruising van marketing en journalistiek. Betalende content wordt opgenomen tussen de redactionele content van het onlinemedium in kwestie. De vorm en de stijl sluiten aan bij de omgeving waarin het verschijnt, waardoor het niet of amper opvalt dat het om gesponsorde content gaat.3 Met native advertising probeert Newsmonkey dus de lezer te boeien door middel van interessante artikels om dan subtiel de link te leggen met het product of de dienst van de opdrachtgever.

Overige bestaande inkomstenmiddelen

Er zijn natuurlijk nog verscheidene andere inkomstenmiddelen die de onlinemedia toepassen. Zo maakt Het Laatste Nieuws gebruik van wedstrijden, waarbij participanten een bepaald bedrag moeten betalen. Het online VRT News platform krijgt dan weer subsidies van de overheid.

Toekomstmodel

De technologische ontwikkelingen van het digitale tijdperk zorgen voor ontlezing, teruglopende advertentie-inkomsten, de opmars van internet, Facebook, Twitter en de slimme telefoon,… Dat dit alles voor dalende inkomsten bij de online mediaplatformen zorgt, is zo helder als pompwater, dus is het bedenken en optimaliseren van nieuwe toekomstmodellen een vereiste. Ook hier zijn de mogelijkheden weer legio. Ik som voor u de, naar mijn mening, vier interessantste op.

Een eerste mogelijk toekomstmodel is een variatie op het huidige gebruik van de paywall. In de plaats van het gebruik van een paywall bij of alle artikels of de zogenaamde plusartikels, kunnen de online mediaplatformen er voor kiezen om elke publicatie een waardevol en vrijelijk leesbaar gedeelte te geven. De betalende abonnees krijgen dan toegang tot een verdiepend gedeelte.

Een volgend journalistiek verdienmodel is het gebruik van losse donaties en micropayments. De toepassing van dit toekomstmodel is voornamelijk handig voor de nieuwswebsites die onbelemmerde toegang willen bieden tot hun publicaties. De lezer kan dan na het lezen van een artikel er voor kiezen om een bepaald bedrag te doneren. Nu zal niet elk artikel zo’n schot in de roos zijn, maar dit hoeft ook zeker geen unicum te zijn.

Ook het gebruik van advertenties bij podcasts zou een interessant toekomstig verdienmodel voor de online mediaplatformen kunnen zijn. Podcasts worden steeds populairder en daar zouden ook de onlinekranten gebruik van kunnen maken. Men zou de artikelen kunnen inspreken en aparte podcasts kunnen maken over actuele thema’s. Vervolgens kan men daar dan podcastadvertenties aan toevoegen die terug te koppelen zijn aan het thema van de desbetreffende podcast.

Een laatste, toekomstig verdienmodel voor de digitale mediaplatformen is het aanbieden van, eventueel online, trainingen en cursussen. Zo kunnen deze nieuwswebsites trainingen en cursussen aanbieden omtrent actuele thema’s, onderwerpen waarvan ze ondervinden dat die aanslaan bij de lezer, … Om een concreet voorbeeld te geven zou een krant een onlinecursus kunnen aanbieden, waarbij de lezer dieper leert in te gaan op het actuele milieuprobleem door te leren hoe ze hun eigen huis en tuin duurzamer kunnen maken.

Dat de onlinekranten op verscheidene manieren het probleem van hun inkomstenvraagstuk trachten op te lossen is dus overduidelijk. Het digitale universum is continu in beweging en de daaruit voortvloeiende veranderingen in technologie en trends volgen zich in een snel tempo op. De uitweg van dit financiële labyrint ligt bij het inspelen op deze steeds vernieuwende technologieën.

Aisha Van der Borght

1 De Souter, F. (2012) De toekomst van de Vlaamse kranten in het digitale tijdperk. Geraadpleegd op 03/02/2021 via file:///C:/Users/hp/Downloads/masterproef_-_femke_de_souter_0%20(1)%20(1).pdf

2 Kinsta (2021) Wat is affiliate marketing en hoe werkt het? Geraadpleegd op 03/02/2021 via https://kinsta.com/nl/affiliate-academie/wat-is-affiliate-marketing/#:~:text=Affiliate%2Dmarketing%20is%20een%20vorm,een%20percentage%20van%20de%20verkoop.

3 Van Roey, C. (2017) Wat is Native Advertising? Geraadpleegd op 03/02/2021 via https://www.ubabelgium.be/nl/news-insights/detail/2017/10/16/Wat-is-Native-Advertising

Photo by Suzy Hazelwood from Pexels