Een nieuwe docent voor de klas

Mats Pauwels uit klas 6HWa liet het afgelopen schooljaar zijn leerkracht Nederlands J. Gebruers en zijn medeleerlingen al een paar keer een uitzonderlijk sterke presentatie zien voor de klas. Daarop kreeg hij het voorstel om zelf een les over te nemen en te doceren over een taalgerelateerd onderwerp.

Mats heeft zo uiteindelijk één lesuur gedoceerd over taalfilosofie aan zijn medeleerlingen uit de klas. Van Parmenides over Plato en Aristoteles tot Descartes, Kant & Kierkegaard. Tegelijkertijd leerden de leerlingen hoe het is om notities te nemen tijdens een “hoorcollege” om zich voor te bereiden op hun verdere studentencarrière. Ze hebben allemaal zeer aandachtig geluisterd en genoteerd.

En Mats? Hij heeft zich bewezen als een rasechte prof!