Een gezonde jongerenlunch door 4MW

Ons vierde jaar Maatschappij en Welzijn onderzochten tijdens de lessen ‘gezondheid’ waaruit een gezonde jongerenlunch zou moeten bestaan. Hoe denk jij dat deze eruitziet?!

In hun volgende stap moesten ze zelf op zoek gaan naar een eigen gezonde en vegetarische lunch. Uiteraard moet het ook aantrekkelijk zijn en aanzetten om deze gezonde lunch vol te houden in de toekomst. Daarom was het ook heel belangrijk dat deze aangepast is aan hun eigen leefwereld.

Ze berekenden de kostprijs van hun lunch, ze stelden een boodschappenlijst op en plaatsten de gekozen ingrediënten ook in de voedingsdriehoek.

De daaropvolgende les was het D-day. De klasgroep werd in twee groepen verdeeld. De ene helft ging met de boodschappenlijst van de andere groep naar de winkel. De andere groep zorgde voor de organisatie van de tafelschikking, aankleding in het leslokaal, servetten vouwen, enz.
Na het inkopen van alle ingrediënten werd duidelijk dat het heel belangrijk is om een boodschappenlijst zeer specifiek op te stellen.

In de winkel werd het een gezellige drukte onder onze leerlingen. Hebzuchtig gingen ze op zoek naar de juiste producten. “Waar staan de pijnboompitten?” “Heb jij de mayonaise al ergens zien staan?”, …. Hier en daar werd er heel bewust naar de prijzen gekeken en beseft dat de kostprijs van sommige voedingsmiddelen toch fors gestegen zijn. “Amai, mevrouw, moet jij zoveel betalen voor dat beetje dat wij maar bij hebben?!”

Kortom, zowel voor de begeleidende leerkracht alsook voor de leerlingen was het alweer een leuke en leerrijke ervaring.