Werelddag, samen sterker

Oorlogen in Oekraïne, Syrië of Afghanistan, de klimaatcrisis, mensen op de vlucht, polarisering op sociale media, racisme, ons koloniaal verleden, milieuvervuiling, nieuwe technologieën, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, mensenrechten en discriminatie zijn slechts enkele thema’s die ons leven en ook de actualiteit op dit moment beheersen. Meer dan ooit beseffen we dat onze wereld erg complex is. Deze complexe vraagstukken kunnen we niet als individu met eenvoudige antwoorden oplossen.

De oplossing ligt in samenwerken, dialoog, duurzaamheid, diversiteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Tijdens deze werelddag staan deze begrippen centraal en hopen we dat we ertoe kunnen bijdragen dat onze leerlingen een genuanceerde mening vormen en een eigen kijk krijgen op deze complexe vraagstukken.

Deze dag biedt voor hen een unieke kans om in één dag experten en ervaringsdeskundigen te kunnen ontmoeten. Majd Khalifeh, Trui Hanoulle, journalist Sofie Mulders en geneesheer Piet Hoebeke kwamen een lezing geven. GoodPlanet, studio Globo, Caritas, De aanstokerij, May en Els De Bont, Rikolto Vredeseilanden gaven workshops.

Deze dag werd ook georganiseerd op het moment dat we bezoek hadden van onze uitwisselingsleerlingen uit onze Indische partnerscholen in Mumbai en Panchgani. Deze uitwisseling werd ook gëintegreerd in deze werelddag, onder andere doordat onze Indische leerlingen zelf ook workshops gaven, én door een prachtige Indische show op het einde van de dag. Als afsluiter vormden onze leerlingen samen het vredesteken.

Onderstaand gedicht over ‘vrede’ schreef en las Michele Crawford, een van de Indische studenten op het einde van de Werelddag. Het was een waardige afsluiter van een kleurrijke, warme – letterlijk en figuurlijke – dag waarop de wereld van ver buiten de SILA-muren erbinnen gehaald werd.

Peace

Remember the good old days
The times when we were happy and gay
When worry fleeted in the sky
Enjoying each day as it passes by

But the human nature is filled with greed
Which results in a series of misdeeds
Soon the love replaces by hate
Causing earth to become a violent place

I see arms being raised towards others
Despite calling them our brothers
I witness the riots occurring the place
The place which was once a safe space

It’s time we unite and bring about a change
It’s time we have our thoughts rearranged
Remove the greed and replace it with care
Generosity and Love shall be wholeheartedly shared

Prevail the peace on this earth
By causing the ideals of kindness to give birth
To virtuous acts towards all
Let gratitude and acceptance stand tall

Together let’s heal the world
Hand in hand make a difference
Drop the arms and ammunition you hold
Let the peace on earth slowly unfold.

~Michele.Crawford St. Xaviers College