Schrijf-ze-vrij kunst

In het kader van de schrijf-ze-vrijdag mochten de leerlingen van het eerste jaar hun tekenkunsten laten zien tijdens de godsdienstles. Het onderwerp van hun kunstzinnige opdracht was “de rechten van het kind”. De leerlingen kozen een recht uit en probeerden dit op een creatieve manier uit te beelden via een tekening.

Probeer volgende kinderrechten bij de juiste tekening te plaatsen: ‘je hebt recht op vrije tijd en rust’, ‘alle kinderen ter wereld hebben dezelfde rechten’, ‘niemand mag je folteren, levenslang opsluiten of doden’, ‘je hebt recht op een identiteit’, ‘je hebt recht op onderwijs’.