Schrijf-ze-VRIJdag 2020

Vandaag deed de Sila Middenschool Westerlo tijdens het eerste lesuur weer mee aan de actie “Schrijf-ze-VRIJdag” van Amnesty International. Tijdens de lessen ‘Mens en Samenleving’ en ‘Godsdienst’ hebben de leerlingen info gekregen over de organisatie en over de actie van dit schooljaar.

Dit jaar schreven we een brief aan de ambassadeur van Canada om Jianne Turtle te helpen.

Wat is er namelijk aan de hand? Het gebied waar Jianne woont, is ernstig vervuild met kwik. Dat maakt veel mensen ziek. Kinderen hebben leerproblemen. Mensen krijgen ook oogproblemen en hun zenuwstelsel wordt aangetast.

De buurt van Jianne raakte vergiftigd nadat een papierfabriek zijn afval dumpte in een rivier. Dat gebeurde lang geleden al, in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De fabriek kreeg daarvoor toestemming van de overheid. Voor de inheemse Grassy Narrowsgemeenschap is visvangst belangrijk. Het maakt deel uit van hun manier van leven en hun tradities. Maar ook de vis is besmet met kwik. Vis eten is dus gevaarlijk voor de gezondheid. Jianne en de andere leden van de Grassy Narrows kunnen niet meer leven volgens hun tradities.

De Canadese overheid beloofde in 2017 dat ze de omgeving schoon zou maken, zodat de mensen er zouden kunnen leven zonder ziek te worden. Maar de overheid is haar belofte nog niet nagekomen. Jianne en de andere jongeren van de Grassy Narrowsgemeenschap voeren daarom actie, onder meer via protestliedjes.

Meer info via www.amnesty-international.be.