Zesdejaars in debat met politici

Het auditorium van de Bovenschool was vandaag de arena van een bijzonder debat. Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen stonden de leerlingen van het zesde jaar Humane Wetenschappen en Sociale en Technische Wetenschappen er tegenover vijf lokale politici die deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeente Westerlo.

“Politieke kennis bijbrengen behoort tot de eindtermen en tot de leerdoelstellingen van o.a. de vakken cultuur- en gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. Door dit debat proberen we de politiek wat dichter bij de jongeren te brengen en omgekeerd”, vertelt leraar politiek Kristof Jennes. “We organiseren deze debatten al vele jaren en zijn telkens overtuigd van het nut ervan. We zijn ook erg dankbaar dat de politici tijd willen vrijmaken om in dialoog te treden met onze leerlingen.”