Het Fort van Breendonk, een echte hel!

Om goed voorbereid te zijn op een bezoek aan het Fort van Breendonk moesten we voor Nederlands een presentatie geven na het lezen van een roman rond Wereldoorlog I of II.  Zo heeft iedereen veel informatie kunnen uitwisselen in de klas. Ook tijdens de geschiedenisles kregen we uitleg over wat ons te wachten stond.

Breendonk was tijdens WO II een doorgangskamp, er werden heel wat mensen in het fort vastgehouden in afwachting van hun ‘reis’ naar een ander werk- ,concentratie- of uitroeiingskamp. Het leven in Breendonk was heftig. Mensen werden er uitgescholden,  (véél) geslagen, mishandeld, uitgehongerd … ja zelfs vermoord.

Enkelen probeerden aan de hel te ontkomen door zware stenen in hun broekpakken te steken en daarna in het water te springen met de hoop om zichzelf op deze manier te verdrinken.

In Breendonk werden Joden, politieke gevangenen (mensen die tegen de Duitsers waren), homo’s, zigeuners … ja, zelfs vrouwen werden er opgesloten! Diegenen die hen moesten bewaken waren ongemeen grof en wreed tegen hen! We waren allemaal gechoqueerd, niemand had verwacht dat dit hier in Vlaanderen had kunnen gebeuren!

Eventjes dachten we dat er ook een gaskamer was, maar gelukkig is die er nooit geweest!  De gevangenen van Breendonk moesten zeer zwaar werk verrichten op het domein van het kamp.

Wat we hoorden van onze gids, heeft ons zeer hard geraakt.  We konden ons niet inbeelden dat die dingen allemaal echt gebeurd zijn!  Wat hebben de gevangenen er veel afgezien!

Nu is Breendonk een plaats waar ieder jaar veel mensen op bezoek komen.  Ervaren gidsen leiden groepen rond om de ‘geschiedenis’ van het Fort te laten zien met de grote hoop dat er nooit een herhaling zal komen van die donkere oorlogsjaren tussen 1940-1945, nu 76 jaar geleden.

‘Make peace, not war!’

Fan, Hanne, Kaat, Alisa en Lauke (4Sb)