Instructies in de hoek

In 1lW ging het tijdens de les Nederlands eventjes wat anders. Voor de lessen rond het geven en krijgen van instructies werd de klas in verschillende hoeken verdeeld.

Er was een hoek voorzien over het zelf schrijven van instructies, een andere ging over de werkwoordsvorm “imperatief” en in een derde hoek moesten de leerlingen instructies uitvoeren. Bij de “uitvoerhoek” konden de leerlingen kiezen tussen origami (een duif of een zwaantje), een das knopen en servet plooien.