Klas 5HW in samenwerking met de Lionsclub

De leerlingen van 5HW hebben zich tijdens het maken van een groepswerk verdiept in een zelfgekozen sociale organisaties uit de omgeving van Westerlo. Onder andere OXOT, Huis van het Kind, ‘In de Soep’ en Zorgboerderij ‘De Lommerte’.

Om te kunnen rekenen op extra financiële steun voor specifieke projecten vanuit deze verschillende sociale organisaties werd hun verkregen kennis gepresenteerd aan de Lionsclub.

In hun presentatie stelden ze onder anderen de werking van de organisatie voor, maar ook waarom ze net beroep moeten doen op vrijwilligers. Ook werd van A tot Z meegedeeld aan welk project de organisatie deze financïele steun zou besteden.

… dat is zoals de zon aan weerskanten voelen schijnen,
een zeer leerrijke ervaring!

SILA dankt iedereen die aan dit project
zijn steentje heeft bijgedragen.