Internationaal wiskundetoernooi bij KULeuven

Elk jaar organiseren ze aan KULeuven het Internationaal Wiskundetoernooi in samenwerking met de universiteiten van Nijmegen en Bonn. Onze school nam deel met zes groepjes van 4 of 5 leerlingen uit de klassen 6EW, 6LW, 6NWa en 6NWb.

In de voormiddag stond de Estafetteronde op het programma, waarbij een team de volgende vraag pas krijgt als het de vorige correct heeft beantwoord of als het maximaal aantal antwoordpogingen bereikt is. De opdrachten peilen naar inzicht en parate kennis.

In de namiddag was er de ‘Sum of Us’-ronde, waarbij er rond een bepaald thema gewerkt werd. De deelnemers kregen op voorhand voorbereidend materiaal met onderzoeksmateriaal, casestudy’s en toepassingen.

Het thema dit jaar was het optimaliseren van dienstregelingen met behulp van Max-plus-algebra. Het was een boeiend, pittig en uitdagend thema.

Drie van onze zes groepjes konden zich bij de 25% besten plaatsen.  Een resultaat waar we best wel fier op mogen zijn! Onze leerlingen bewezen in Leuven dat op SILA heel wat gedrevenheid en talent aanwezig is!