Oud-leerling en Masterstudent Fysica voor de klas

Tijdens de lessen van de projecten Wiskundeplus en Science Challenge verwelkomden we oud-leerling Wout Laeremans. Wout zit momenteel in zijn laatste masterjaar Fysica. Hij kwam met veel plezier en enthousiasme vertellen over het onderzoek dat hij doet voor zijn masterproef.

Wout onderzoekt aan de hand van wiskundige en natuurkundige modellen de elasticiteit van DNA. We maakten kennis met de Brownse beweging. We leerden dat de energie in DNA kan beschreven worden door cosinusfuncties, dat de kansverdeling van deze energie een exponentiële functie is die we via Taylorreeksen kunnen benaderen. Ook de wet van Hooke kwam eraan te pas.

Wout legde op een zeer boeiende manier de link tussen biologie, fysica en wiskunde.

Mevrouw Abts