Project vrije ruimte

Wanneer je naar de lessentabel van de meeste richtingen in de 3de graad ASO gaat kijken vind je daar ook het vak “projectwerking” terug. Deze projectwerking noemen we op onze school ook wel de ‘vrije ruimte’, en wordt sinds dit schooljaar gemoderniseerd en ingericht als een keuzegedeelte.

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een doordachte keuze kunnen/leren maken tussen enkele projecten die we aanbieden in functie van hun verdere studies en hun maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling. Op deze manier willen we onze leerlingen aanmoedigen om uit hun comfortzone te komen en een project te kiezen dat ze nog niet kennen, hen uitdaagt, ze nog niet zo goed kunnen, ze mogelijks als ‘moeilijker’ ervaren,…

Het principe van de vrije ruimte is eenvoudig: per schooljaar kiest de leerling 2 projecten van telkens twee lesuren per week: één project gedurende de eerste helft van het jaar, een ander project gedurende de tweede helft. In de meeste projecten zitten dus leerlingen van zowel het 5e als het 6e jaar.

Als school hebben we ervoor gekozen om een veelzijdig palet aan projecten aan te bieden. We sommen ze hier even voor je op:

L.O. extra: bijzondere sporten / persoonlijkheid, spiritualiteit en meditatie / politiek voor beginners / programmeren / Spaans / survivalkit in huis / toegepaste elektronica / een eigen zaak opstarten / wetenschapsverdieping / extra wiskunde / artistieke vorming ‘design’ / filosofie & ethiek / geld & recht / holocaust / moderne dans / psychologie & sociologie / science challenge / woord en drama

Het aanbod is tot stand gekomen na een bevraging van zowel de leerlingen van de derde graad (schooljaar 2020-2021) als hun leerkrachten.