Omgaan met cyberpesten

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. Hoe gaat cyberpesten precies in z’n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak? Waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan?

Op deze vragen kregen de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school een antwoord tijdens een infoavond over cyberpesten door Barbara Creemers. De ouderraad organiseerde deze avond in samenwerking met de Gezinsbond na een voorstel van de Jeugd Internet Preventie (JIP) werkgroep op school en de bibliotheek van Westerlo. Deze werkgroep werkt ook nog een aantal andere acties uit rond veilig internet en het gebruik van sociale media voor de verschillende jaren en graden op school.

Was je er graag bij geweest of wil je meer weten? Surf naar www.veiligonline.be of www.clicksafe.be.