Bovenschool doet mee met CurieuzeNeuzen

Heb je al afgevraagd waarom er een bord met ‘curieuzeneuzen’ tegen de buitengevel van de Bovenschool hangt? Wij staken onze neus in de zaak en ontdekten dat er twee soorten zijn: curieuzeneuzen en CurieuzeNeuzen. De redactieleden van “Och gij!?” behoren absoluut tot de eerste diersoort. De anderen zijn vooral geïnteresseerd in de lucht die wij samen inademen.

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over luchtkwaliteit. Zo helpen ze mee om een uitdagend wetenschappelijk probleem op te lossen. De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.

Niet minder dan 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen krijgen de kans om de luchtkwaliteit te meten. Dat gebeurt door een eenvoudige meetopstelling op te hangen aan een raam van hun woning, appartement of gebouw. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO ) in de lucht gemeten. NO is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door het verkeer.

Dit onderzoek zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO . Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.