Hoe werkt een elektriciteitscentrale?

Na alle berichten in de media over het mogelijke stroomtekort, het afschakelingsplan en de stilliggende kerncentrales, was het ideale moment daar om de leerlingen van het tweede jaar tijdens de lessen techniek de vraag te stellen: “Hoe werkt nu eigenlijk een elektriciteitscentrale?”.

De leerlingen gingen in groepjes aan de slag: ze maakten een model van hun gekozen soort centrale en verklaarden de werking ervan aan hun medeleerlingen.

Geniet hieronder mee van het resultaat!