Op bibbezoek

Misschien is, in dit digitale tijdperk, genietend lezen nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Voor sommigen lijkt ontspanning zonder beeldscherm zelfs onmogelijk, terwijl je heus geen Netflix-serie nodig hebt om helemaal opgeslorpt te worden in een verhaal. Daarom is het voor de leerkrachten Nederlands belangrijk dat onze leerlingen wegwijs gemaakt worden in de wondere wereld van lectuur en literatuur.

Binnen en buiten de klas worden hiervoor initiatieven opgericht. Zo werken we al jaren samen met de medewerkers van de bibliotheek, die telkens hun uiterste best doen om onze eerstejaars te enthousiasmeren. Spelenderwijs leren ze over de werking van de bib maar nog belangrijker, over het verschil in aanbod, auteurs, genres, … De kennismaking in quizvorm werd alvast gesmaakt! Hopelijk zet dit de leerlingen aan om zich verder te verdiepen in de werking van de bib en krijgen ze de smaak te pakken!

“Als je niet van lezen houdt, heb je gewoon het juiste boek nog niet gevonden.” – J.K. Rowling