Digisprong: eerste laptops werden verdeeld

In de SILA Middenscholen van Oosterwijk en Westerlo werden de eerste laptops verdeeld!

In het kader van de digisprong ontvangen alle leerlingen van het eerste, derde en vierde jaar vanaf januari 2023 een laptop. Nu wordt er gestart met het gebruik van deze laptops in vijf testklassen.