Poortvernieuwing in Oosterwijk

Een eindwerk als nobel doel, een werkstuk dat je voor de school aanmaakt en waar je met hart en ziel aan werkt. Het is er niet iedereen gegeven om dit te doen. Thomas Petré is een harde bikkel met een gouden hartje, hij zou dat varkentje wel eens wassen.

En de poort stond te blinken bij zijn eindpresentatie aan de jury op het einde van het 6e jaar, klaar om geplaatst te worden maar niet meer in het 6e jaar lassen, dat jaar was ten einde.

Maar niet getreurd, op 1 september kwam de opdracht om de poort te plaatsen en zou Thomas deze plaatsing ook mogen begeleiden. Samen met Joachim werden de eerste stappen gezet.

Het was een precisiewerkje maar de omstandigheden maakten het er niet eenvoudiger op. De helling van het terrein was meer dan 20cm en daarover moest de poort horizontaal kunnen lopen.

Met deze wetenschap in het achterhoofd werden de graafwerken met de kraan opgestart, meer dan 3000kg grond moesten plaats maken voor een stevige fundering. Slechts 2 draagpunten moesten de poort zwevend houden over een lengte van 560cm.

Dat de juiste uitlijning van deze fundering en plaatsing van de draagwielen, perfect moest zijn is duidelijk.

De beton werd met behulp van 2 leerlingen uit de houtafdeling met 2 betonmolens op een recordtijd geplaatst. Gelijkertijd dienden de steunwielen op hun plaats gebracht te worden. En dit in alle richtingen zo optimaal mogelijk.

En toen kwam het moment van de waarheid, de houten bekisting mocht verwijderd worden en de poort kon haar eerste bewegingen maken. Kwam het goed, zou ze vlot bollen, was de uitlijning volgens de verwachtingen? Het kon alle kanten uitgaan maar……het was de goede kant. Nog een beetje bijregelen en de poort was vertrokken.

Ze bolde als een knikker kan rollen, als een wiel van een fiets, ze bolde als gegoten.

Het werk van Thomas en de hulp van enkele leerlingen hebben de school in Oosterwijk een mooie dienst bewezen waar nog jaren plezier aan beleefd zal worden.

En dit op een plaats waar iedereen en zeker de leerlingen die mee geholpen hebben op eigen tempo kunnen langs rijden de volgende jaren.

September zal de start zijn van de afwerking zodat de poort de nodige bescherming kan krijgen.

En de poort, die zag dat het goed was……