Bedrijfsbezoek Tiense Suikerraffinaderij en Java Coffee

Maandagochtend 6 november gingen de klassen 4BWa en b, 4EW en 4BO samen naar Tienen voor hun eerste bedrijfsbezoek van de dag. Bij aanvang in de suikerraffinaderij kregen de leerlingen en hun begeleidende leerkrachten een filmpje over de werking van de fabriek te zien waarna ze een fluohesje aan mochten om zo samen met de gids het terrein veilig te betreden.

Buiten zagen ze de tractors aankomen met de bieten. Drukte alom want het was volop bietencampagne, een periode die loopt van september tot januari. De bieten werden buiten gewassen alvorens hun tocht binnen in de fabriek verder te zetten. Hier konden ze het gemechaniseerde productieproces aanschouwen van biet tot suiker. Alle delen van de suikerbiet werden gebruikt, niks werd verspild. Het bedrijf hecht veel belang aan duurzaamheid want zo worden resten van bieten verwerkt tot veevoeder.

Tegen het einde van de gidsbeurt door het bedrijf merkten onze leerlingen dat er niet enkel de productie van kristalsuiker is, maar ook van parelsuiker, geleisuiker, harde klontjes,… Deze laatsten zijn zeer in trek bij onze buurlanden en dienen dus deels voor intracommunautaire handel maar ook voor export naar landen buiten Europa.

Bij het einde van het bezoek kregen ze allen een Tiense suikerspecialiteit mee naar huis, een pakje ‘bruine suiker’. Mmm…

In de namiddag trokken ze naar Java Coffee in Rotselaar waar ze hartelijk ontvangen werden met koffie en cake. Tijdens de versnapering kregen ze informatie over de familie Claes en de historie van het koffiebedrijf. De verschillende smaken in koffie werden toegelicht alsook het duurzame aankoopbeleid. Java koopt zo min mogelijk koffie aan van plantages waarvoor bossen worden gekapt of waar sterke pesticiden worden gebruikt. Het hele koffieproces werd doorlopen. Van het selecteren van groene bessen over het verwerkingsproces tot het verpakken. Deze laatste twee stappen hebben we dan tijdens een wandeling door het bedrijf kunnen ervaren.

Het was een interessante en leerrijke dag. Goed om niet enkel de theorie tijdens het klasgebeuren te bestuderen maar ook eens visueel te kunnen ervaren hoe producten verwerkt en verpakt worden.