Groene vlag

Onze school kreeg recent het groene licht van MOS-Vlaanderen om de groene vlag van Eco-Schools aan de gevel te laten wapperen. Die vlag is een internationaal teken van erkenning voor scholen die hun leerlingen op een aangename manier betrekken bij duurzaamheid en milieuvriendelijkheid op school.

Eco Schools is een netwerk van 43.000 scholen uit 73 landen. Bij ons is MOS-Vlaanderen (i.e. Milieuzorg op School) de voortrekker. Twee jaar lang hebben de Vrije Sint-Lambertusscholen zich samen met onze MOS-groep en de leerlingen ingezet om de school ecologischer te maken.

De groene Eco-Schoolsvlag is de kroon op het werk.