Laatste Malle Bertje van papier

Malle Bertje, het tijdschrift van de Vrije Sint-Lambertusscholen dat tweemaal per schooljaar verscheen, krijgt een digitaal kleedje en komt dus voor de laatste keer in een papieren versie. Het was drieëntwintig jaargangen lang het informatieblad voor ouders, leerlingen en leerkrachten, en bevatte elk nummer boeiende artikels en mooie foto’s vanuit elke graad. Zo werd het reilen en zeilen op onze school al die jaren in woord en beeld gebracht.

Tussen gebeurtenis en publicatie zat echter telkens een hele tijd. En dat is precies waar we in deze moderne maatschappij niet meer op zitten te wachten. Snelheid, ook op het gebied van nieuwsverspreiding, daar draait het om.

Daarom gaan we vanaf nu dus permanent op het net.

Blog vandaag online
Via een blog kunnen we kort op de bal spelen. Activiteiten kunnen we haast nog dezelfde dag aan ouders en leerlingen tonen. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen de activiteiten van en het leven op onze school op de voet volgen.

Dat is een verdere stap in de nu al snelle en open communicatie tussen ouders, leerlingen en onze school.

En het blijft niet alleen bij artikels en fotoreeksen over schoolactiviteiten. Ook andere relevante (nieuws)feiten krijgen een plaats op de blog. En op termijn is het de bedoeling om de leerlingen meer inspraak te geven over de inhoud van dit digitale schoolmagazine via een eigen leerlingenredactie.

Kortom: de mogelijkheden zijn eindeloos in deze digitale variant en updates kunnen zeer snel worden uitgevoerd. Bovendien speelt het milieu ook geen onbelangrijke rol, want we verkleinen daarmee onze ecologische voetafdruk.

Och gij!?
Och gij!? kozen we als naam na een bevraging van onze leerlingen en leerkrachten uit een lijst met suggesties. Het is een vaak gebruikte uitdrukking bij jongeren die verrassing en verwondering verwoordt.

Want onze blog wil verrassend zijn en tegelijk van alles op de hoogte.

Naast deze spiksplinternieuwe blog die online gaat vanaf vandaag, stelt onze school haar werking ook voor via Facebook en website. Je vindt de school op Facebook via www.facebook.com/sintlambertuswesterlo. Die account is voor de meeste leerlingen en hun ouders de eerste bron van informatie over het leven op school. Via dit kanaal wordt iedereen vervolgens doorgestuurd naar de plaats waar er meer informatie te vinden is: de schoolwebsite, de schoolblog of andere kanalen.

Op onze website www.silawesterlo.be vind je de ‘klassieke’ informatie over onze school, van voorstelling van het pedagogisch project, tot het studieaanbod en de lessentabellen. Het geheel kun je lezen als de identiteit van de school.

Hilde De Busser
directeur