Vergaderen, hoe moet dat?

Vandaag kregen onze leden van de leerlingenraad van de Middenscholen van Westerlo en Oosterwijk een heuse bijscholing! Want in zo’n leerlingenraad moeten belangrijke beslissingen genomen worden en het is niet altijd even gemakkelijk om je mening te verwoorden of om samen tot een besluit te komen…

Daarom gingen de leerlingen – en de begeleidende leerkrachten van de leerlingenraden – aan de slag met een workshop over vergaderen. Hoe doe je dat? Wat kan je beter wel of niet doen tijdens een vergadering? Hoe blijf je bij het onderwerp? Het zijn slechts enkele van de vragen die tijdens deze bijscholing behandeld werden.

Dat belooft voor de toekomst van onze leerlingenraden!