Route2School

De scholen in de gemeente Westerlo werken, samen met het gemeentebestuur, mee aan het project Route2School. Ook SILA Westerlo stapt graag mee in dit onderzoek.

“Via dit project willen we een grondige analyse laten maken van de verkeersveiligheid op onze schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de leerlingen. Hiervoor roepen we in de eerste plaats uw hulp in! We willen niet alleen leerlingen, maar ook ouders, leerkrachten en politie betrekken,” aldus projectleider Gerd De Roeck.

Via Route2School krijgt u de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden. Gerd De Roeck: “Vergeet zeker geen foto’s mee te uploaden. Die zijn cruciaal om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. Ook kan u mee nadenken over oplossingen. We willen samen met u op zoek gaan naar goede oplossingen om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te verbeteren.”

Langs deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om deel te nemen aan dit project. Uw inbreng is namelijk zeer belangrijk om mee de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren! Voor het Route2School-project wordt van 9 september 2019 tot en met 27 oktober 2019 zoveel mogelijk data verzameld. In een volgende stap volgt een grondige analyse van de verzamelde data die besproken wordt met de gemeente Westerlo, politie en de scholen. De resultaten van het project zullen uiteindelijk publiek meegedeeld worden, zodat iedereen ziet welke stappen er ondernemen worden om de verkeersveiligheid van de leerlingen te verbeteren.

Meer info over het project: www.route2school.be