Kerstmarkt tegen kansarmoede

In navolging van De Warmste Week gingen de leerlingen van de SILA Middenschool Westerlo de uitdaging aan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten tegen kansarmoede. De tweedejaars organiseerden, samen met hun leerkrachten, een heuse kerstmarkt voor alle leerlingen, leerkrachten en familieleden tijdens de afsluitdag voor de kerstvakantie.

Het werd een enorm succes! De kerstmarkt bracht maar liefst 4.284,20 euro op!

Dit geld wordt verdeeld over enkele projecten. Zo gaat er 2.000 euro naar Feestvarken vzw. Voor en samen met mensen met een kwetsbaarheid bindt deze organisatie de strijd aan tegen armoede in België. Dit doen ze onder andere door kinderen in armoede een fijne verjaardag te bezorgen, door te sensibiliseren naar het brede publiek en te wegen op het beleid.

Het resterende deel gaat naar een nieuw opgericht solidariteitsfonds van de SILA Middenscholen en Bovenschool. Vanuit dat fonds zal een deel van de opbrengst o.a. gebruikt worden voor een project rond menstruatiearmoede op onze scholen.